نان ها: انواع نان سنگک

نان سنگک از نان های قدیمی و سنتی ایرانی به حساب می آید. این نان تنها در ایران پخت می شود، بنابراین به نوعی می توان نان سنگک را نان ملی نامید. سنگک تنها نان سنتی و ایرانی است که با شعله غیر مستقیم و بر روی سنگ های داغ پخت می شود. این نان جزء نان های سبوس دار ایرانی است که خواص بسیار زیادی از جمله تاثیر مثبت بر یادگیری دارد. بافت داخل نان سنگک دارای خلل و فرج است که هرچه یک نواخت تر باشد نشان دهنده ی کیفیت بالاتر نان است. (مقاله مرتبط: اثر نان سبوس دار بر یادگیری)
نان سنگک در جانان در انواع زیر عرضه می شود:

  • نان سنگک یک رو کنجد
  • نان سنگک دو رو کنجد
  • نان سنگک یک رو کنجد یک رو سبوس
  • نان سنگک یک رو کنجد یک رو سبزیجات

نان سنگک های ویژه

  • نان سنگک دو رو کنجد ویژه
  • نان سنگک یک رو کنجد یک رو سبزیجات ویژه
  • نان سنگک یک رو کنجد یک رو سبوس ویژه
  • نان سنگک ویژه با سبزیجات سفارشی شما (تماس بگیرید)
نان-سنگک-خاشخاشی-کنجدی-سفارش-نان-آنلاین-جانان

سفارش نان سنگک

سفارش نان (نسخه بدون نیاز به ثبت نام در سایت)

سفارش نان مخصوص اعضا (ثبت نام شده در سایت)

سفارش تلفنی نان سنگک: 02188371455

محدوده تحت پوشش فعلی