دسته‌بندی نشده

مادر

مادر
نگرانى شايد بهترين كلمه براى توصيف اختلاف حس ما با مادرها باشه... شايد اولين خاطره ما از نگرانى مادرها لقمه هاى نون و پنيرى بود كه تو كيف مدرسه مون ميزاشتن و تا لحظه آخر يادآورى ميكردن كه يادت نره لقمه ت رو بخورى اما هرچى اونا نگران بودن ما سر به هوا و فراموشكار بوديم، زنگ تفريح ها زود مى گذشت و لقمه هاى نون و پنير تو كيفمون خشك ميشد... براى خيلى از ما، سال ها از روزهاى مدرسه ميگذره اما مادرهامون هنوز نگرانمون هستن ممكن كمتر به روى خودشون بيارن اما هنوز چشم به در هستند تا كى بر ميگرديم. يا گوششون به زنگ تلفنه تا شايد خبرى از بچه هاشون بشه... اونا هنوز نگران ما هستند و ما هنوز سر به هوا و ...
Read More