مطالب مناسبتی جانان

رمضان و نان…

رمضان و نان…
  رمضان ماه خداست. ماه زیبای خدا. ماه عشق و شور و شعف. ماه دلبستگی و دلدادگی. رمضان زیباست. هر سال در روزهای پایانی ماه شعبان، حال و هوای دل و جانمان عوض می شود. انگار که دلمان خوشه ی گندمی می خواهد درو کند. خوشه های طلایی و زیبای عاشقی. می خواهیم که یکی شویم در معبود و بندگی را زندگی کنیم. معبود سراسر عشق و رحمت. معبود سراسر محبت... ماه رمضان زمینه ای را فراهم می کند که جانمان جلا یابد، حال اگر جسممان هم در سلامت و شادابی به سر برد، لذت این ماه مبارک را دو چندان مزه می کنیم. از این جاست که توجه به رژیم غذایی روزانه در این ماه اهمیت دوچندانی پیدا می کند. ممکن است خودتان یا اطرافیانتا...
Read More

معلم درس… نان… جان… داد

معلم درس… نان… جان… داد
آنها بودند که به ما یاد دادند "بابا آب داد." اما انگار خودشان غم نان نداشتند با اینکه بعضی از آنها پدر بودند، بعضی ها از آنها مادر و اکثر آنها نان آور خانه. با این حال، نان برای آن ها کمترین اهمیت را داشت. همه ی ما بارها خبر حقوق عقب افتاده معلم ها را شنیدیم و از سختی کار آنها اطلاع داریم. کدام یکی از ما هست که می تواند ادعا کند که تا حالا معلمی را اذیت نکرده است؟ اما برای معلم ها سختی کار، حقوق کم، غم نان و حتی جانشان اهمیت ندارد. خبرهای فداکاری معلم ها را زیاد شنیدیم خبرهایی که بیشتر تنه به افسانه ها می زند تا واقعیت. کم نیستند معلم هایی که جان خود را برای نجات دانش آموزانشان فدا کردند. معل...
Read More