نان سنگک بربری تافتون لواش

شما با نان خشک چه می‏کنید؟

شما با نان خشک چه می‏کنید؟
وجود نان خشک در منزل یکی از قسمت‌های نامطلوب فرآیند مصرف نان به حساب می‌آید. همواره خانم‌های خانه‌دار از وجود نان خشک در منزل شاکی هستند و آقایان نیز از اینکه نانی که با زحمت فراوان به دست می‌آید به این راحتی غیرقابل استفاده می‌شود ناراحت هستند. مسئولین نیز از اینکه ما در ایران، بیشترین دور ریز نان را در بین کشورها داریم ابزار تأسف می‌کنند. اما نان خشک آنقدرها هم که فکر می‌کنید غیرقابل استفاده نیست و ما در سایت سفارش اینترنتی جانان، با انتشار مطالبی با عنوان نان خشک را دور نریزید به مرور به ارائه ی راهکارهایی برای استفاده دوباره از نان خشک می‌پردازیم. البته برای کسانی تمایلی به استفاده دوبا...
Read More